ธาตุกายสิทธิ์ที่ได้ในกระบอกไม่ไผ่ขาคีม                ธาตุกายสิทธิ์ชนิดนี้ ได้จากต้นไผ่ซึ่งอยู่ในที่ๆเขาเรียกกันว่าไม้ไผ่ขาคีม
         (มีลักษณะเหมือนคีม)ลักษณะรูปร่างเป็นแท่งคล้ายตะกั่ว มีน้ำหนักพอสมควร
                   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น